Консультируем чатом: WhatsApp / Telegram

Прайс-лист курсов

Прайс-лист курсов на платформе Dystlab Education.

Используйте сортировку (стрелки ↓↑) или фильтр для поиска (например, введите в поле Метки слово "cad").

IDКурсЦена, USDКатегорияМетки
1Як створити сайт з нуля0Освіта і кар'єра інженера
2Как создать сайт с нуля0Образование и карьера инженера
3Шлях до освіти у Німеччині. Магістратура ПЦБ (Structural Engineering)0Освіта і кар'єра інженера
4Путь к образованию в Германии. Магистратура ПГС (Structural Engineering)0Образование и карьера инженера
5Досвід українського інженера в Канаді0Освіта і кар'єра інженера
6Опыт украинского инженера в Канаде0Образование и карьера инженера
7Освіта за кордоном 2020: навчання в нових умовах0Освіта і кар'єра інженера
8Образование за рубежом 2020: обучение в новых условиях0Образование и карьера инженера
9Вебінар про баланс: Замовник - Компанія - Виконавець0Освіта і кар'єра інженера
10Вебинар о балансе: Заказчик - Компания - Исполнитель0Образование и карьера инженера
11Як інженеру-конструктору стати фрілансером0Освіта і кар'єра інженера
12Как инженеру-конструктору стать фрилансером0Образование и карьера инженера
13Про навчання в магістратурі у Німеччині0Освіта і кар'єра інженера
14Про обучение в Германии0Образование и карьера инженера
15Тест з розрахунку будівельних конструкцій. Середній рівень0Тести для інженерів
16Тест по расчету строительных конструкций. Средний уровень0Тесты для инженеров
17Тест з механіки роботи будівельних конструкцій0Тести для інженерів
18Тест по механике работы строительных конструкций0Тесты для инженеров
19Тест з основ розрахунку будівельних конструкцій0Тести для інженерів
20Тест по основам расчета строительных конструкций0Тесты для инженеров
21Тест. Системи вентиляції0Тести для інженерів
22Тест. Системы вентиляции0Тесты для инженеров
23Розрахунок конструкцій. Безкоштовний демо-курс0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
24Расчет конструкций. Бесплатный демо-курс0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
25Скандинавський досвід проектування будівель за збірною технологією (вебінар)0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
26Скандинавский опыт проектирования зданий по сборной технологии (бесплатный вебинар)0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
27Курс теоретичної механіки для інженерів-будівельників161  175Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
28Курс теоретической механики для инженеров-строителей161  175Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
29Вступ до мостобудування90  150Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
30Введение в мостостроение90  150Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
31Розрахунок будівельних конструкцій з нуля250Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)TechEditor
32Расчет строительных конструкций с нуля250Промышленное и гражданское строительство (ПГС)TechEditor
33Про розрахунок будівельних конструкцій. Безкоштовна сесія відповідей на питання інженерів0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
34О расчете стройконструкций. Бесплатная сессия ответов на вопросы0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
35Основи динамічного розрахунку будівельних конструкцій89Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
36Основы динамического расчета строительных конструкций89Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
37Розрахунок сталезалізобетонного мосту в TechEditor0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)TechEditor
38Расчет сталежелезобетонного моста в TechEditor. Бесплатный мастер-класс0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)TechEditor
39Майстер-клас з розрахунку залізобетонних колон круглого перерізу0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
40Мастер-класс по расчету железобетонных колонн круглого сечения0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
41Проектування в Tekla. Безкоштовний демо-курс0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
42Проектирование в Tekla. Бесплатный демо-курс0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
43Робота з компонентами в Tekla Structures115Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
44Работа с компонентами в Tekla Structures115Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
45Tekla Structures. Вступний курс для початківців205Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
46Tekla Structures. Вводный курс для начинающих205Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
47Курс проектування металевих конструкцій в середовищі BIM Tekla Structures220Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
48Курс проектирования металлических конструкций в среде BIM Tekla Structures220Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
49Курс проектування залізобетонних конструкцій в середовищі BIM Tekla Structures220Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
50Курс проектирования железобетонных конструкций в среде BIM Tekla StructuresПромышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
51Прийоми роботи в Tekla Structures. Безкоштовний курс0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
52Приемы работы в Tekla Structures. Бесплатный курс0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
53Огляд можливостей Текла в монолітному залізобетоні0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
54Обзор возможностей Текла в монолитном железобетоне0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
55Компонент Tekla Structures для створення бази колони18  25Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
56Компонент Tekla Structures для создания базы колонны18  25Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
57Tekla Structures. Редактор Шаблонів179Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
58Tekla Structures. Редактор шаблонов179Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
59Компонент Tekla Structures для кріплення балки до колони і балки до балки18  25Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
60Компонент Tekla Structures для крепления балки к колонне и балки к балке18  25Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
61Компонент Tekla Structures для створення фланцевого конькового з'єднання балок17  25Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
62Компонент Tekla Structures для создания фланцевого конькового соединения балок17  25Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
63Компонент Tekla Structures для під'єднання в'язів до колони або балки20Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
64Компонент Tekla Structures для подключения связей к колонне или балке20Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
65Компоненти Tekla Structures для установки ребер жорсткості для балок і колон20Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
66Компоненты Tekla Structures для установки ребер жесткости для балок и колонн20Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
67Компонент Tekla Structures для кріплення балки до колони або до іншої балки за допомогою кутиків20Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
68Компонент Tekla Structures для крепления балки к колонне или к другой балке с помощью уголков20Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
69Компоненти Tekla Structures для установки опорного столика на колоні для обпирання балки20Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Tekla
70Компоненты Tekla Structures для установки опорного столика на колонне для опирания балки20Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Tekla
71Проектування за Єврокодами. Відеокурс з основ розрахунку ЗБК (EN 1992)249Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Eurocode
72Проектирование по Еврокодам. Основы расчета ЖБК (EN 1992)249Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Eurocode
73Статика будівель і споруд86Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
74Статика зданий и сооружений86Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
75Особливості розрахунку ЗБК за СНіП та Єврокодами0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Eurocode
76Особенности расчета ЖБК по СНиП и Еврокоду0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Eurocode
77Як проектують мости в Туреччині0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
78Как проектируют мосты в Турции0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
79Про якість сталевих конструкцій0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
80О качестве стальных конструкций0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)
81Про Єврокоди. Вебінар0Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)Eurocode
82Вебинар о Еврокодах0Промышленное и гражданское строительство (ПГС)Eurocode
83Системи вентиляції цивільних будівель. Основи проектування149Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
84Системы вентиляции гражданских зданий. Основы проектирования149Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
85Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій і розрахунок тепловитрат. Лекція0Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
86Теплотехнический расчет ограждающих конструкций и расчет теплопотерь. Лекция0Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
87Гідравлічний розрахунок систем опалення з використанням спеціалізованих програм139Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
88Гидравлический расчёт систем отопления с использованием специализированных программ139Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
89Про системи опалення. Відеолекція0Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
90О системах отопления. Видеолекция0Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
91Проектування і розрахунок освітлення0Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
92Проектирование и расчет освещения0Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
93Проектування електропостачання для початківців0Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
94Проектирование электроснабжения для начинающих0Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
95Проектування інженерних мереж в громадських будівлях0Інженерні мережі (проектування ОВіК, ВК, ЕП)
96Проектирование инженерных сетей в общественных зданиях0Инженерные сети (проектирование ОВиК, ВК, ЭС)
97Математика для інженерів80  125Курси загальної підготовки
98Математика для инженеров125Курсы общей подготовки
99Прийоми роботи в середовищі TechEditor 1.00Курси загальної підготовкиTechEditor
100Приемы работы в среде TechEditor 1.00Курсы общей подготовкиTechEditor
101Розробка та оформлення технічної документації0Курси загальної підготовкиTechEditor
102Разработка и оформление технической документации0Курсы общей подготовкиTechEditor
103Стажування проектувальників в канадській компанії (січень 2021)0Стажування для інженерів
104Стажировка проектировщиков в канадской компании (январь 2021)0Стажировки для инженеров
105Стажування для інженерів ОВіК (березень 2021)0Стажування для інженерів
106Стажировка для инженеров ОВиК (март 2021)0Стажировки для инженеров
107Інженерна топографія: від витоків до ГІС-технологій0Архітектура, містобудування, ГІС
108Инженерная топография: от истоков до ГИС-технологий0Архитектура, градостроительство, ГИС
109На межі можливостей з Autodesk Fusion 3600МашинобудуванняFusion
110На пределе возможностей с Autodesk Fusion 3600МашиностроениеFusion
111SOLIDWORKS 2019: тестуємо нові можливості0МашинобудуванняSolidworks
112SOLIDWORKS 2019: тестируем новые возможности0МашиностроениеSolidworks
113Онлайн-тест з природознавства (5 клас, Україна)0Курси та тести для школярів
114Онлайн-тест по природоведению (5 класс, Украина)0Курсы и тесты для школьников
115Онлайн-тест з географії (6 клас, Україна)0Курси та тести для школярів
116Онлайн-тест по географии (6 класс, Украина)0Курсы и тесты для школьников
117Тест - Технічна документація. Загальна інформація0Тести для інженерів
118Тест - Техническая документация. Общая информация0Тесты для инженеров
119Конкурс на посаду «Інженер-конструктор житлових будинків» (дистанційна робота)0Стажування для інженерівAutoCAD
120Конкурс на должность «Инженер-конструктор жилых домов» (дистанционная работа)0Стажировки для инженеровAutoCAD
121Відбіркове тестування кандидатів на роботу в компанії Designal Inc. (Канада)0Стажування для інженерівAutoCAD, TechEditor
122Отборочное тестирование кандидатов на работу в компании Designal Inc. (Канада)0Стажировки для инженеровAutoCAD, TechEditor
123Як інженеру з України знайти дистанційну роботу в Канаді?0Освіта і кар'єра інженера
124Как инженеру из Украины найти удаленную работу в Канаде?0Образование и карьера инженера
1 to 10 (125)

Dystlab™ Education Logo

Платформа онлайн-образования для инженеров Dystlab Education. Дистанционное обучение и курсы.

Адрес офиса в Канаде: 223-2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 3Y3

Адрес офиса в Украине: 76006, г. Ивано-Франковск, ул. Ивана Миколайчука 17/97

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.com

Dystlab™ — торговая марка, зарегистрированная в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг 26 февраля 2018 г., знак для товаров и услуг № 238304. Владелец: физическое лицо-предприниматель Артемов В. Е., ЕГРПОУ/ИНН: 3003314690

Следите за нами

Copyright © 2015-2022 Dystlab™. All rights reserved.

Design by JoomShaper

Search

Copyright © 2018 Dystlab™. Dystlab™ Education. Дистанционное обучение. Менторинг. Профессиональные консультации. Курсы.

Viber / WhatsApp / Phone #1:
+38 095 812 2046

Telegram / Phone #2:
+38 068 356 3002

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.com